The Case for Mars - Robert Zubrin

  • Auteur: Robert Zubrin
  • Uitgever: Pocket Books
  • ISBN: 0684835509
  • Bespreking: Frans Blok

Als zich ooit een nieuwe tak van de mensheid op Mars zal vestigen, zal waarschijnlijk in iedere bibliotheek en ieder museum een vergeeld exemplaar van The Case for Mars te vinden zijn. Met dat boek van Robert Zubrin uit 1996 zal het namelijk, achteraf gezien, allemaal blijken te zijn begonnen….

Zubrin, die twee jaar na het schrijven van het boek de Mars Society oprichtte en een van de belangrijkste sprekers was op ons symposium, geniet in ruimtevaartkringen vooral bekendheid door zijn Mars Direct-plan. Daarmee overtuigde hij uiteindelijk ook de NASA dat door winning van brandstof op Mars de kosten van een bemande missie met een factor tien terug te brengen waren. De eerste hoofdstukken van The Case for Mars gaan dan ook voornamelijk over dat plan. Maar Zubrin denkt verder: na de eerste expedities wordt het tijd om een permanente basis te bouwen en ook dat kan door voornamelijk gebruik te maken van plaatselijke grondstoffen. Tot in detail wordt beschreven en voorgerekend hoe bakstenen en plastics gemaakt kunnen worden en hoeveel energie de productie van staal en aluminium kost.

Voor zijn carrière als ruimtevaart-ingenieur begon was Zubrin leraar natuur- en scheikunde en waarschijnlijk verstond hij zijn vak, want hij weet betrekkelijk ingewikkelde materie op een heldere en prettig leesbare manier te behandelen. Al moet ook uw recensent bekennen dat hij af en toe een scheikunde-formule heeft overgeslagen.

Maar ook op andere vakgebieden is Zubrin thuis. Dat blijkt wel als na de vestiging van de eerste basis de kolonisatie van Mars aan bod komt. De schrijver draagt historische paralellen aan en geeft aan hoe interplanetaire economische mechanismen de kolonisatie impulsen kunnen geven.

In een wat verder gelegen toekomst kan de Rode Planeet groen gemaakt, met andere woorden: geterraformd worden. Al moet ook Zubrin toegeven dat we met zo'n langdurig proces vooral onze verre nazaten een plezier zullen doen. Leuk is wel dat aan het begin van het hoofdstuk over terraforming een "oud Nederlands spreekwoord" geciteerd wordt: "God schiep de wereld, maar de Nederlanders schiepen Nederland." Uiteindelijk zit er hoogstens een schaalverschil tussen de inpoldering van de Zuiderzee en de metamorfose van Mars.

Tenslotte neemt Zubrin de lezer mee terug naar de Aarde, om te vertellen hoe in onze tijd de eerste stappen op de lange weg gezet kunnen worden. En vooral ook: waarom we die stappen moeten zetten. Want dat is tenslotte de (prachtige) ondertitel van The Case For Mars: The Plan to Settle the Red Planet, and WHY WE MUST.