Klik! voor onze astronaut

Klik! voor onze astronaut
Voorpagina | OverMars | Voor onderweg | Artikelen | Actueel | e-Shop | OverOns | Links | Agenda Klik! voor onze astronaut
en de teller staat op: This counter provided for free from Admo.net!
bezoekers sinds november 1999!

Voorpagina > Actueel > Voorwaarts Mars! nummer 1
eerste editie - 1 december 1999

1: Inleiding

We leven in een spannend ruimtevaart-tijdperk. Vooral NASA (de Amerikaanse ruimtevaart-organisatie) en ESA (de Europese ruimtevaart -rganisatie) hebben veel plannen om in de nabije toekomst grote delen van ons zonnestelsel in kaart te brengen. Over een paar dagen zal de Mars Polar Lander de eerste beelden naar de aarde sturen van een van de polen van de planeet Mars.

Net als twee jaar geleden met de Mars Pathfinder zullen deze beelden na ontvangst en bewerking op het Internet geplaatst worden, zodat iedereen deze magnifieke beelden kan bekijken.

In Nederland lijkt het fenomeen ruimtevaart niet echt te leven. De Nederlandse Afdeling van de Mars Society wil het enthousiasme voor de ruimtevaart en specifiek het ruimte-onderzoek en de uiteindelijke kolonisatie van Mars bevorderen.

Met deze nieuwsbrief die zes tot acht keer per jaar zal verschijnen willen we allereerst geinteresseerde mensen op de hoogte houden van de activiteiten van de Mars Society en van de mogelijkheden eventueel een bijdrage te leveren.

In deze eerste nieuwsbrief beschrijven we de Mars Society in zijn geheel en de Nederlandse tak in het bijzonder. Verder staan we stil bij de komende landing van de Mars Polar Lander en beschrijven we een activiteit van de Mars Society, namelijk het maken van een Mars kalender. Hollywood is ook op de Mars oer en alle aankomende films en televisie series worden kort besproken. We eindigen met informatie over hoe men lid en eventueel actief kan worden!

2: Mars Society International

In Augustus 1998 tijdens de Mars Conference in Boulder, Colorado werd de Mars Society opgericht. Zevenhonderd aanwezigen tekenden de oprichtingsverklaring die in het Nederlands te lezen is.

Op dit moment is de Mars Society een snel groeiende groep mensen (tot nu toe 2000!) uit alle lagen van de samenleving. Van studenten tot gepensioneerden en van wetenschappers tot geinteresseerde leken. De Mars Society is geen gesloten organisatie beperkt toegankelijk voor een kleine groep. Nee, de Mars Society staat open voor iedereen en iedereen kan ook een bijdrage leveren op elk gebied gerelateerd aan Mars. Maar wat is de Mars Society eigenlijk en wat zijn haar doelen?

The Mars Society is een internationale organisatie met als doel het promoten van Marsonderzoek door mensen en uiteindelijk de kolonisatie van Mars. Drie hoofdactiviteiten worden door de Mars Society ontplooid:

A: Het grote publiek informeren en enthousiast maken voor grootschalig onderzoek en bewoning van Mars. Met behulp van bijeenkomsten, conferenties en symposia wordt een zo groot en divers mogelijk publiek bereikt. De mediawereld heeft al talloze keren aandacht gegeven aan de Mars Society, zoals blijkt uit artikelen in de Washington Times, de BBC en zeer recent de Volkskrant. Afdelingen in een groot aantal landen zorgen voor lezingen, en aan Mars gerelateerde activiteiten om een nog groter publiek te kunnen bereiken.

B: Het organiseren van een sterke lobby voor een groter budget van door de overheid gesponsorde Mars-onderzoekprogramma's. Een mooi voorbeeld van de kracht van de Mars Society is een voorval van een paar maanden geleden toen een senaats-commissie het budget van NASA met 1 miljard dollar wilde inkrimpen, waardoor een groot deel van het zonnestelsel-onderzoek (waaronder Marsonderzoek) weg zou vallen. Door een grootscheepse lobby op te zetten en veel senatoren aan te spreken heeft de Mars Society er mede voor gezorgd dat de 1 miljard dollar drie maanden later weer terugkwam in het NASA budget, daarmee onderzoek naar de planeten in ons zonnestelsel veilig stellend.

C: Het doen en steunen van onderzoek dat een menselijke Mars bewoning mogelijk kan maken. Startend met een klein budget en kleine projecten wil de Mars Society een steeds complexer programma van onderzoeken uitvoeren. Dit programma start met het Mars Arctic Research Station, een basis boven de Noordpoolcircel in Canada, op een plek waar de omstandigheden zeer veel op Mars lijken en waar toekomstige Marsbewoners, astronauten en wetenschappers onderzoek kunnen doen naar het onderhouden van een permanente nederzetting op Mars. Toekomstige projecten zouden robotmissies naar Mars kunnen zijn en uiteindelijk een bemande missie naar Mars.

3: Mars Society, de Nederlandse Afdeling

In oktober van dit jaar werd de Nederlandse Afdeling opgericht. Tot nu toe is er vrij veel belanstelling geweest, maar zijn er slechts twee mensen daadwerkelijk actief. De Nederlandse Afdeling heeft voor ogen om in Nederland de doelen van de Mars Society te promoten. Een aantal lezingen zijn in voorbereiding en meer informatie over deze lezingen zal zo spoedig mogelijk op de Nederlandse website gegeven worden.

Verder is het doel om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de Mars Society en om haar stem ook in de politiek te laten horen. We willen graag met andere mensen praten en plannen maken hoe we ervoor kunnen zorgen dat er binnen 15-20 jaar tijd een bemande missie naar Mars wordt uitgevoerd.

Tevens willen we ervoor zorgen dat Nederland niet de boot mist. Veel mensen (waaronder een groot deel politici) zien het nut niet in van Mars-onderzoek en ruimtevaart in het algemeen. Ook hier ziet de Nederlandse Afdeling een taak om deze mensen meer bewust te maken.

4: Mars Polar Lander

Aanstaande vrijdag 3 december zal de planeet Mars bezocht worden door de Mars Polar Lander. Dit ruimtevaartuig heeft als doel om een deel van de Zuidelijke Poolkap in kaart te brengen en te zoeken naar water. We weten dat Mars ooit een klimaat heeft gehad gelijk aan de Aarde van miljoenen jaren terug; water moet er rijkelijk gestroomd hebben. Maar waar is dat water gebleven? Is het opgeslagen onder de grond (permafrost) zoals op de toendra's in Lapland? Of is het water nog steeds vloeibaar in onder de grond gelegen reservoirs? De Mars Polar Lander zal uitgebreid antwoord proberen te geven op deze belangrijke vraag.

Vlak voordat de Mars Polar Lander landt op het oppervlak van Mars zullen twee basketbal-grote sondes (genoemd naar Amundsen en Scott, naar de twee poolreizigers uit het begin van deze eeuw) zich losmaken van het moedervaartuig en zich afzonderlijk in de grond van Mars boren. Tijdens de afdeling doen deze sondes metingen aan de atmosfeer van Mars en eenmaal op de grond zal een deel zich een meter diep het oppervlak in boren om water te zoeken en nieuwe technologieen aan boord uit te proberen.

Aan boord van het moedervaartuig zijn een stereocamera, een weerstation en zelfs een microfoon waarmee geluiden op Mars worden opgenomen en naar de Aarde gezonden worden! Net als bij de Mars Pathfinder een paar jaar geleden zullen alle beelden die op Aarde aankomen zo snel mogelijk op het Internet gezet worden, zodat iedereen kan genieten van deze ongetwijfeld spectaculaire missie. De Mars Pathfinder site werd op het hoogtepunt van de missie meer dan 1 miljoen keer per DAG bezocht, een ongekend fenomeen. Wanneer de Mars Polar Lander daadwerkelijk veilig landt zal dit aantal misschien wel overtroffen worden. Meer informatie over de Mars Polar Lander is te vinden op de speciale mirrorsite van de Mars Society.

5: Een kalender voor Mars

Zolang er geen mensen op Mars wonen, lijkt het bedenken van een kalender voor deze planeet een wat voorbarige bezigheid. Een aantal leden van de Mars Society, verenigd in de time-sig (sig is een afkorting van special interest group) denkt daar anders over.

In de eerste plaats werd ook bij onbemande landingen als Viking en Pathfinder al een soort primitieve kalender in het leven geroepen, beginnend met Sol1 op de dag van de landing en oplopend tot het eind van de missie. In de tweede plaats kan het presenteren van een Mars-kalender een middel zijn om het grote publiek te laten zien dat Mars een plaats is waar ooit mensen zouden kunnen wonen.

Bovendien is het ontwerpen van een kalender iets wat nu al gedaan kan worden, zonder grote investeringen en geavanceerde technologie. Alleen een rekenmachine is nodig om uit te rekenen op wat voor manieren een jaar van 668 dagen kan worden verdeeld in weken en maanden.

Andere discussiepunten zijn de vraag met welke gebeurtenis de kalender moet beginnen (bijvoorbeeld met de landing van de Vikings in 1974) en of het eerste jaat 0 of 1 moet heten.

Tegelijkertijd is het natuurlijk leuk om wat verbeteringen door te voeren vergeleken met de Gregoriaanse kalender zoals we die op Aarde gebruiken; wat zou het niet een hoop hoofdrekenen schelen als elke dag van de week altijd op een vaste datum zou vallen?

De discussie vindt tot nu toe voornamelijk via de email plaats, maar er wordt naar gestreefd om op de Mars Society-conventie, volgend jaar augustus in Toronto, een viertal kalenders te presenteren, waaruit de aanwezigen kunnen kiezen. In het daaropvolgende jaar kunnen details ingevuld worden en kan een discussie plaatsvinden over de namen van dagen en maanden.

Op de conventie van 2001 zou dan een definitief besluit moeten vallen, waarna bij het eerstvolgende Marsiaans Nieuwjaar een groot, mediageniek feest gevierd kan worden. Wie mee wil doen met de discussie (in het engels) hoeft alleen een mailtje te sturen naar majordomo@lists.MarsSociety.org met als tekst de woorden "subscribe Time-sig". Ook niet-leden mogen meedoen.

6: Hollywood is al op weg naar Mars

Mensen op Mars voor het einde van het volgende decennium, dat is een van de idealen van de Mars Society. Of dat gaat lukken weten we natuurlijk pas over een aantal jaren, maar als de belangstelling in de mediawereld een voorteken is, zit het wel goed.

Net als de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie in de jaren zestig een wedstrijd hielden wie het eerst op de Maan kon landen zijn twee filmmaatschappijen nu verwikkeld in een wedloop naar Mars. Warner Bros heeft de verschijningsdatum van "The Red Planet" vervroegd van 16 Juni naar 31 Maart, slechts twee weken na het verschijnen van Disney's "Mission to Mars". In Europa zullen beide films zoals gewoonlijk waarschijnlijk pas enkele maanden later in de bioscoop komen.

Om misverstanden te voorkomen: het Disney-project is geen tekenfilm in de traditie van Pocahontas en de Leeuwenkoning, maar een speelfilm geregisseerd door Brian da Palma met levende acteurs als Tim Robbins, Gary Sinise and Connie Nielsen.

The Red Planet is een project van de Austalische producer Andrew Mason en de Zuid-Afrikaanse regisseur Antony Hoffman en in de hoofdrollen Val Kilmer and Carrie-Anne Moss. De film is de afgelopen maanden opgenomen, voor het grootste deel in Australie; opnames in IJsland werden op het laatste moment verplaatst naar Jordanie, omdat er op de IJslandse locatie gras bleek te groeien. De problemen op de locaties in Jordanie en Australie waren van een heel andere aard: het schijnt niet mee te vallen fatsoenlijke acteerprestaties te leveren bij 50 graden Celcius met een ruimtepak aan.

In het voorjaar van 2001 verschijnen een IMAX-film en een vijfdelige televisieserie die ook al de eerste voetstappen op de Rode Planeet tot onderwerp hebben. In dit geval gaat het om initiatieven van Titanic-regisseur James Cameron, die eerder de rechten verwierf op de Mars-trilogy van Kim Stanley Robinson. De film en de serie zullen ieder een andere verhaallijn hebben, slechts zeer losjes gebaseerd op de boeken van Robinson.

Wel zullen beide projecten gebruik maken van dezelfde decors en requisieten. Een aantal requisieten, waaronder een Marsrover, zullen geschonken worden aan de Mars Society, voor gebruik op het Mars Arctic Research Station, de poolbasis die volgend jaar in gebruik wordt genomen. Cameron is zelf lid van de Mars-society en een enthousiast aanhanger van "de Marsiaanse zaak". Zijn inspirerende toespraak op de conventie van de Mars Society, afgelopen zomer in Colorado, is te lezen op de internationale website van de Mars Society.

7: Lid en eventueel zelf actief worden

De Nederlandse Afdeling van de Mars Society is zeer jong en zoekt dan ook mensen die geinteresseerd zijn om mee te doen aan het bereiken van het doel Mars te koloniseren. Op dit moment kunnen mensen alleen lid worden door het lidmaatschapsgeld te voldoen per creditcard aan de Amerikaanse Organisatie. Wanneer er echter genoeg mensen lid willen worden van de Mars Society dan wil de Nederlandse Afdeling het makkelijker maken om te voldoen aan de contributie. Verder hopen we dat er mensen zijn die ideeen of commentaar hebben en die ons willen helpen om de Mars Society verder en breder bekend te maken in Nederland.

Voorwaarts Mars! - de maandelijkse nieuwsbrief van Mars Society Nederland
gratis abonnement

Nog geen donateur?!
Word nu donateur!