Klik! voor onze astronaut

Klik! voor onze astronaut
Voorpagina | OverMars | Voor onderweg | Artikelen | Actueel | e-Shop | OverOns | Links | Agenda Klik! voor onze astronaut
en de teller staat op: This counter provided for free from Admo.net!
bezoekers sinds november 1999!

Voorpagina > Actueel > Voorwaarts Mars! nummer 2
nummer 2 - 3 januari 2000

De Nederlandse afdeling van de Mars Society wenst iedereen een heel gelukkig millennium. We zijn er van overuigd dat er dit millennium veel gaat gebeuren op Mars! Hier is om te beginnen het tweede nummer van onze nieuwsbrief.

1: Inleiding

Op het eerste gezicht was december een treurige maand voor iedereen die Mars een warm hart toedraagt. Op 3 december had de Polar Lander een nieuwe golf van belangstelling voor Mars teweeg moeten brengen, vergelijkbaar met de Pathfinder-hype van 1997. Maar om nog steeds onduidelijke redenen laat de Polar Lander niets meer van zich horen en spuien de critici weer hun gal: kan al dat geld niet beter?.? (vul zelf maar aan)

Toch zijn er ook bemoedigende ontwikkelingen. Er is een Mars-project van de NASA dat zijn geld meer dan waard is: Mars Global Surveyor draait al twee jaar zijn baantjes om de planeet, stuurt prachtige foto's en ander materiaal terug en leverde deze maand nieuwe bewijzen voor het natte verleden van Mars.

Ook met de Nederlandse afdeling van de Mars Society gaat het prima. Onze website wordt goed bezocht, het aantal mensen op de mailinglist is fors gestegen en ook het aantal actieve leden is groeiende. De site wordt voortdurend vernieuwd en uitgebreid, dus het loont de moeite af en toe eens langs te komen. Ook traditionele media beginnen belangstelling te tonen. Op 9 december was Arno Wielders te gast bij het NCRV-radioprogramma Debat op 5 en op 15 december publiceerde het Algemeen Dagblad een door ons geschreven artikel onder de provocerende titel: "En dan nu een mens op Mars". Degenen die het AD niet dagelijks inkijken, kunnen het artikel alsnog lezen op onze in-het-nieuwspagina

Om de stijgende lijn voort te zetten zijn we nog steeds op zoek naar enthousiaste mensen die met ons mee willen denken of mee willen doen. Mars heeft jullie nodig!

2: Een internetje op Mars

Het gevaar bestaat dat het mislukken van de Climate Orbiter en de Polar Lander tot een vertraging zal leiden van het Amerikaanse Mars-programma. Maar misschien kan van de nood een deugd gemaakt worden: de recente mislukkingen hebben de noodzaak aangetoond van een project dat al enige tijd in de ijskast lag: Mars Micromissions. Voor dat project, waarbij NASA samenwerkt met het Franse ruimtevaartbureau CNES, zouden een aantal kleine satellieten in een baan om Mars gebracht moeten worden. Via dat netwerk, te beschouwen als een Marsiaans internetje, kunnen grote hoeveelheden gegevens heen en weer geseind worden tussen de vluchtleiding op Aarde en sonde's, ballonnen en rovers (karretjes) op Mars. En als er weer iets mis gaat is het probleem veel makkelijker op te sporen en mogelijk te verhelpen. In een later stadium zou op een van de micromissions een klein vliegtuigje mee kunnen liften om vervolgens een glijvlucht te maken door Valles Marineris, de Grand Canyon van Mars. Dit plan werd onlangs geschrapt wegens gebrek aan geld, maar zou via de micromissions door de achterdeur weer binnen kunnen komen. Meer informatie bij space.com.

3: De Noordzee heeft echt bestaan!

Mars is een planeet met een opvallende tweedeling tussen noord en zuid: het noordelijk bestaat voor een groot deel uit laagvlakten, het zuidelijk halfrond is bijna in zijn geheel opgebouwd uit hoogvlakten, kraters en gebergten. Er bestaat al heel lang een vermoeden dat in een ver verleden een oceaan de noordelijke vlakten opvulde. Deze theorie word ondersteund doordat allerlei oude rivierbeddingen lijken uit te monden in deze oceaan.

Verder zijn er op foto's langgerekte structuren te ontdekken die veel weg hebben van kliffen, stranden en andere kustachtige verschijnselen. Het afgelopen jaar heeft de laser-hoogtemeter aan boord van Mars Global Surveyor een gedetailleerde hoogtekaart gemaakt van de hele planeet en die lijkt de oceaantheorie te ondersteunen. Een denkbeeldige kustlijn die een aantal van de bovengenoemde stranden en kliffen met elkaar verbindt blijkt over een lengte van duizenden kilometers slechts een paar honderd meter hoogteverschil te vertonen. Geologen zien dat, en het feit dat alle gebieden binnen die lijn aanmerkelijk vlakker zijn dan de gebieden erbuiten als een bewijs dat het hier inderdaad om een kustlijn gaat.

De meest fascinerende vraag is hiermee nog steeds niet beantwoord: waar is al dat water gebleven? Een deel is mogelijk in de loop van miljoenen jaren in de ruimte ontsnapt. Een ander deel is opgeslagen in de poolkappen, in de bevroren ondergrond (permafrost) en mogelijk in ondergrondse reservoirs. Bij een, al dan niet kunstmatige, verhoging van de temperatuur en luchtdruk zou dat water misschien opnieuw een oceaan kunnen vormen.

Meer informatie over de oceaantheorie en prachtige, suggestief gekleurde hoogtekaarten zijn te vinden op de NASA-website.

4: Mars_nl

Er moeten in Nederland duizenden mensen zijn die ons enthousiasme voor Mars delen en die graag in contact zouden komen met andere Mars-fans. Daarom hebben we, zeer onlangs, de email-discussiegoep MARS_NL opgericht, voor iedereen die mee wil praten en denken over Mars, wat we er te zoeken hebben, waarom er mensen heen moeten en hoe dat doel te bereiken is. Welke vorm de discussie aan zal nemen valt moeilijk te voorspellen, dat hangt voor een groot deel van de deelnemers af. Mogelijke onderwerpen zouden kunnen zijn: hoe kunnen we zorgen dat Mars meer gaat leven bij het Nederlandse publiek? Of: hoe kan Europa een grotere rol spelen bij het Mars-onderzoek? Maar ook langere- termijn-kwesties kunnen aan de orde komen, bijvoorbeeld: kunnen we Mars een atmosfeer geven waar wij als mensen meer aan hebben dan aan de huidige? En zo ja, mogen we dat? (en zo nee, van wie niet?) We hebben de lijst ondergebracht bij onelist.com.

Voor wie het principe niet kent: als je een mailtje naar de groep stuurt wordt dat door onelist doorgestuurd naar alle andere deelnemers. Je kunt dus ook "meeluisteren" zonder aan het gesprek deel te nemen als je daar geen zin in hebt. Je kunt je hier opgeven.

5: De Marspetitie

Daniel Kliman, een middelbare scholier uit Santa Barbara, Californie, had enkele maanden geleden een idee: een petitie waarin de wereldleiders opgeroepen worden te streven naar een bemande Marslanding in 2015. Het idee werd uitgewerkt door Think Mars, een groep Mars Society-leden die verbonden is met het Massachussets Institute of Technology in Boston. Ondertussen zijn er al ruim 10.000 handtekeningen binnen maar dat is nog lang niet genoeg want er wordt gestreefd naar een miljoen ondertekenaars ten tijde van de Amerikaanse presidentsverkiezingen, eind van dit jaar. Tekenen via Internet is uiteraard mogelijk. De petitie is ook vertaald in het Nederlands

6: Een nieuw initiatief: ETLD

Beste Mars-geinteresseerden,

Dit wordt een stukje van nummer 3 van de NL-Mars Society. Een kort stukje, omdat ik jullie niet onnodig wil vermoeien met mijn veelschrijverij.

Ik ben al vier jaar bezig met een marketingplan om het grote publiek temobiliseren voor Mars. Voor ONDER ANDERE Mars...

Komend halfjaar zal ik mij er (eindelijk) helemaal aan kunnen wijden. Een mecenas geeft mij daarvoor de ruimte. Frans en Arno, nummers 1 en 2 (of vv), hebben er kennis van genomen, en kunnen zich er helemaal in vinden.

Tussen de kerstmaaltijd- en oliebolbedrijven door probeer ik het plan te laten vertalen in het Engels, zodat Mars Society headquarters het ook kan lezen, en het officieel kan steunen. Daarnaast ben ik nogal hard bezig om er de juiste mensen voor te krijgen.

Waar gaat het eigenlijk over? Wel, Extra Terrestrial Life Development© kent de volgende UITGANGSPUNTEN/AANNAMES:

1. OOIT zullen er mensen op Mars 'wonen', hoe dan ook. (Daarvoor hoef je alleen maar naar het verleden te kijken.)

2. Op geld na, kent de (Westerse) samenleving kent geen GEMEENSCHAPPELIJKE 'drive' meer (na Marx, na Flower Power, na de Koude Oorlog, na algehele malaise, na etc. etc.)

3. Er is een groeiende belangstelling voor 'de ruimte'. Van het publiek, van marketeers, economen, filmmakers, etc. en vice versa...

4. De technologische vernieuwingen en de nieuwste vooral organisatorische inzichten blijken keer op keer de westerse economieën te behoeden voor dooms day-scenario's. Wat voor rampen we ook bedenken, we schijnen het na WOII altijd wel te kunnen nuanceren.

5. Beleggen is de hype voorbij, net zoals: het internet, organisch of procesmatig denken in de organisatiekunde, en de waarde voor de mondiale samenleving van Marktwerking. (Poldermodel/werk-werk-werk!)

6. Meer en meer bedrijven profileren zich als een persoon, als een karakter, als een identiteit (omdat ze zich op de 'andere' gebieden niet meer tov elkaar kunnen onderscheiden).

7. Heb ik ze nou allemaal? Waarschijnlijk niet, maar het wordt te lang...

Waar leidt het eea toe?

MISSIE

Extra Terrestrial Life Development© (ETLD©) is een commerciële beleggingsmaatschappij die zich ten doel stelt geld te genereren voor onderzoek dat er uiteindelijk toe moet leiden dat de planeet Mars voor mensen 'bewoonbaar' is.

Tot zover mijn verhaal. Dit is heel serieus, en ik kan alle hulp gebruiken. Hulp op elk van de globaal aangegeven uitgangspunten. Geinteresseerd geraakt? Mail me even.

Voorwaarts Mars!

Richard Reekers

7: Mars Society Nieuws

De Mars Society stapt vol vertrouwen en enthousiaste leden het nieuwe millenium in. De afgelopen tijd is men in de Verenigde Staten bezig geweest een Internet stem-systeem in het leven te roepen. Leden kunnen door middel van hun achternaam en lidmaatschap-code "inloggen" op de Mars server en direct mee beslissen over belangrijke beleidszaken binnen de Mars Society.

De eerste stemming wordt nu gehouden. Er wordt gestemd over bepaalde voorschriften opgesteld door het dagelijks bestuur van de Mars Society aangenomen moet worden of niet. De voorschriften behelsen de oprichting van een soort raad waar elk land een afgevaardigde in kan hebben. Deze raad heeft direct invloed op het reilen en zeilen van de Mars Society en functioneert tevens als advies orgaan en leden klankbord. Voor Mars Society leden is de members-website van belang; kijk onder het kopje: Vote!

De mailing lijst van deze nieuwsbrief groeit gestaag. Op dit moment zijn er ongeveer 40 leden en elke dag komen daar een aantal extra bij. We houden om de zoveel tijd vergaderingen waarin we over Mars zaken overleg voeren. Mocht je interesse hebben om deze een keer bij te wonen, mail ons dan via fransGEENSPAMmarssociety.nl (vervang zelf GEENSPAM door @ ) 

Voorwaarts Mars! - de maandelijkse nieuwsbrief van Mars Society Nederland
gratis abonnement

Nog geen donateur?!
Word nu donateur!