Klik! voor onze astronaut

Klik! voor onze astronaut
Voorpagina | OverMars | Voor onderweg | Artikelen | Actueel | e-Shop | OverOns | Links | Agenda Klik! voor onze astronaut
en de teller staat op: This counter provided for free from Admo.net!
bezoekers sinds november 1999!

Voorpagina > Actueel > Voorwaarts Mars! - nummer 27
nummer 27 - 24 mei 2002

Vragen stellen aan Arthur C. Clarke

Zoals in de vorige Voorwaarts Mars! al te lezen was zal de Tweede Europese Mars Society Conventie (EMC2) op 27 september aanstaande worden geopend met een video-toespraak van Sir Arthur C. Clarke. De befaamde schrijver heeft zich bovendien bereid verklaard in die video vragen van conventie-bezoekers te beantwoorden. Wie zijn kans wil grijpen Clarke een vraag te stellen, kan dat doen door die vraag te mailen naar info@marssociety.nl . Een selectie van vijf vragen zal te zijner tijd aan Sir Arthur worden voorgelegd.

Aan de lijst van sprekers is inmiddels Geoffrey Briggs toegevoegd, sinds 1992 wetenschappelijk directeur van het NASA Ames Center for Mars Exploration. Briggs zal onder andere spreken over het Mars Drilling Project, dat als doel heeft het zoeken naar vloeibaar water en leven door enkele kilometers in de Marsbodem te boren. Andere namen op de sprekerslijst zijn Franco Ongaro, hoofd van ESA’s Aurora-programma, Pascale Ehrenfreund, astro-chemicus aan de Universiteit van Leiden, Andre Kuipers, Nederlands tweede astronaut en Robert Zubrin, schrijver van “The Case for Mars” en “Entering Space”.

De deadline voor het insturen van abstracts (maximaal 300 woorden, in het engels) is verschoven naar 30 juni. Opgeven tegen gereduceerd tarief (55 euro, voor donateurs 45 euro, voor studenten 35 euro, voor studerende donateurs 27,50 euro) kan nog tot 15 augustus. Na 15 augustus stijgen de prijzen naar respectievelijk 100, 90, 60 en 50 euro.

Eerste seizoen MDRS afgesloten

Op 8 mei jongstleden verliet in Hanksville, Utah de laatste bemanning van dit seizoen het Mars Desert Research Station. In totaal hebben sinds begin februari zes bemanningen ieder twee weken geleefd met de beperkingen die ook astronauten op Mars zouden ervaren.

Het eerste seizoen in het MDRS heeft een schat aan kennis en inzichten opgeleverd. Opvallend is bijvoorbeeld dat het gemiddelde watergebruik in het station slechts 20 liter per bemanningslid per dag was. Dit getal steekt gunstig af bij de 32 liter waar de NASA van uitgaat.

De zes crews hadden een onderling zeer uiteenlopende samenstelling; zo waren er zowel gemengde bemanningen, bestaande uit een gelijk aantal mannen en vrouwen en een mengeling van verschillende nationaliteiten, als “traditionele” bemanningen van overwegend mannelijke Amerikanen. Twee groepen hadden een niet-Amerikaanse commandant (respectievelijk Duits en Frans-Canadees) Alle combinaties werkten goed, hoewel echte conclusies over dit onderwerp natuurlijk meer onderzoek vereisen, met simulaties van langere duur.

Het MDRS heeft in de eerste maanden van zijn bestaan erg veel aandacht gekregen van de media, zowel in de Verenigde Staten als daarbuiten. De Nederlandse wetenschapsjournalist Govert Schilling bezocht het station eind april, liep rond in ruimtepak en deed daar in het VPRO-televisieprogramma Flogiston enthousiast verslag van.

Op 12 oktober gaat de eerste bemanning van het nieuwe seizoen het MDRS in. Voor dat seizoen, dat tot eind april 2003 zal duren, zal deze zomer een oproep voor vrijwilligers uitgaan.

De MDRS-homepage.

De Ruimtewet van 2002

Een Amerikaanse volksvertegenwoordiger, de Democraat Nick Lampson uit Texas heeft een vermeldenswaardig wetsvoorstel ingediend: de Space Exploration Act of 2002.

Op een termijn van acht jaar behelst het voorstel de ontwikkeling van een herbruikbaar ruimtevaartuig waarmee astronauten vanuit een lage baan om de Aarde naar de zogenaamde Lagrange-punten kunnen reizen. Op deze punten van evenwicht tussen de aantrekkingskracht van Aarde, Maan en Zon zouden wetenschappelijke observatoria geplaatst moeten worden. Asteroïden zouden binnen vijftien jaar door astronauten bezocht kunnen worden, terwijl binnen die termijn ook een maanbasis moet verrijzen.

Lampson’s doelen op een termijn van twintig jaar zijn nog ambitieuzer: een ruimtevaartuig voor reizen naar een baan om Mars, een shuttle voor gebruik tussen die baan en het oppervlak van de planeet en een basis op een van de manen van Mars.

Voor de eerste twee jaar wordt op $250 miljoen uitgetrokken om een organisatie in het leven te roepen die de uitvoering van het programma moet voorbereiden.

“Het echte obstakel waar we mee te maken hebben om uit de dip in ons bemande ruimtevaart programma te komen is niet technologisch en niet financieel van aard” aldus Lampson, “Het is het ontbreken van de wil om te beginnen”

Lampson heeft het voorstel ingediend samen met een Republikeinse collega, Lamar Smith, eveneens uit Texas. En hoewel de Bond van Belastingbetalers (die bestaat echt in Amerika) al ongerust heeft gereageerd, zijn de twee parlementariers optimitisch over de kansen van de Space Exploration Act in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Pro-space organisaties als de Mars Society en de Planetary Society zijn enthousiast over het wetsvoorstel en hebben hun leden opgeroepen politici te bombarderen met emails en telefoontjes. Meer...

China op weg naar Mars

Er bestaat kans op een herhaling van de geschiedenis: zoals in de jaren 50 en 60 de stormachtige opmars van Rusland in de ruimte de Amerikanen tot meer actie aanzette, zouden het nu wel eens de Chinezen kunnen zijn die de Space Exploration Act een zetje in de rug gaan geven.

Dat China aspiraties heeft op het gebied van de bemande ruimtevaart is al langer bekend, maar op dit moment is het wachten nog steeds op de Chinese Yuri Gagarin. Volgens Quyang Ziyuan, directeur van het Chinese ruimtevaartbureau moet die eerste bemande vlucht uitgevoerd worden in 2005.

Quyang verwacht dat Chinese astronauten rond 2010 de Maan zullen bezoeken en voegde eraan toe dat het de bedoeling is een basis te vestigen op de Maan zoals China dat ook op de Noord- en de Zuidpool gedaan heeft. Quyang liet ook weten dat de uiteindelijke ambities nog verder liggen: China lonkt duidelijk naar Mars.

Duivels onderzoek

Dust devils zijn een soort wervelwinden die zowel in Aardse woestijnen als op Mars voorkomen. Op Mars zijn ze echter, zoals zoveel verschijnselen, veel groter dan op onze eigen wereld. Mars Global Surveyor fotografeerde dust devils van acht kilometer hoog; de Pathfinder registreerde passerende duivels met snelheden van zo’n 250 kilometer per uur.

Dust devils brengen enorme hoeveelheden stof in de Mars-atmosfeer en hebben een grote invloed op het klimaat omdat met het stof ook veel warmte omhoog wordt getransporteerd. Geladen deeltjes, die met het stof meegevoerd worden veroorzaken bliksemontladingen en vormen daardoor een bedreiging voor bemande en onbemande missies.

Recentelijk is onder wetenschappers het vermoeden gerezen dat stofduivels ook op Aarde een veel grotere invloed op onder andere het klimaat hebben dan tot dusver gedacht werd. Bovendien vormen ze een gevaar voor de burgerluchtvaart. Reden genoeg dus om het verschijnsel uitgebreid te bestuderen en dat gebeurd dan ook op dit moment op de Santa Cruz-vlakte in Arizona. Een van de doelstellingen is het bepalen wat voor instrumenten ontwikkeld moeten worden om dust devils op Mars te bestuderen.

Het onderzoek wordt geleid door de Universiteit van Arizona en gesponsord door de NASA, maar er wordt ook aan bijgedragen door buitenlandse universiteiten, waaronder die van Wageningen. Meer...

Heeft Mars een dikke jas?

Over het algemeen wordt aangenomen dat Mars veel verder afgekoeld is dan de Aarde omdat het een kleinere planeet is; dat zou meteen verklaren waarom er geen tekenen zijn van actief vulkanisme op de Rode Planeet. Arie van den Berg, geofysicus van de Universiteit van Utrecht, is een andere mening toegedaan en presenteerde zijn theorie enkele maanden geleden op de 33e Lunar and Planetary Science Conference in Houston.

Van den Berg gaat er van uit dat er in de mantel van Mars, het gedeelte tussen de kern en de korst van de planeet, “partiele smelt” optreedt. Gesteenten komen langzaam omhoog uit de kern, waar de temperatuur en druk hoog zijn. Doordat dichter bij het oppervlak de druk afneemt, smelten bepaalde mineralen, waarna ze verder stijgen. De gesteenten die niet smelten vormen een soort isolatielaag om de kern heen.

Op Aarde vindt hetzelfde proces ook plaats, maar vanwege de lagere zwaartekracht is op Mars de partiele-smeltlaag veel dikker, waardoor de warmte dus beter vastgehouden wordt. Van den Berg vermoedt dan ook dat vulkanisme op Mars nog lang niet tot het verleden behoort. De vier grote vulkanen zouden, bij wijze van spreken, ieder moment weer opnieuw actief kunnen worden.

Ook is de uitstoot van grote hoeveelheden kooldioxide en waterdamp denkbaar, met grote gevolgen voor het aanzien van de planeet: verdichting van de atmosfeer, stijging van de temperatuur en vloeibaar water aan het oppervlak. Misschien is het nog wel veel te vroeg om plannen te maken voor de kolonisatie van Mars…

Een artikel over de partiele smelt-theorie is te vinden in de Intermediar van 23 mei.

Rondleiding door een hab

Soms beland je op een website die alles wat je gezien hebt lijkt te overtreffen. ImagineMars is zo’n website. Hoe klein je computerschermpje ook is, als bezoeker waan je je echt even op Mars: rotsen op de voorgrond, bergen op de achtergrond en een habitat met alles er op en er aan op zo’n vijftig meter afstand. Met de nadrukkelijke uitnodiging om alles van dichtbij en van binnen te gaan bekijken.

ImagineMars is een vervolg op een ook al heel verdienstelijke website van een aantal jaren geleden: MarsHabitat.com. Die site werd opgezet door een groep studenten van Kurt Micheels, de architect die het eerste ontwerp maakte voor het Mars Arctic Research Station op Devon Island, maar zich later om persoonlijke redenen terugtrok.

Het ontwerp komt erg doordacht en realistisch over; als enig minpunt kan aangevoerd worden dat aan de privacy van de astronauten weinig belang wordt gehecht.

Sinds kort heeft ook het European Mars Analogue Research Station een eigen website. Die site is wat soberder van opzet, nog wel tenminste, want achter de schermen wordt hard gewerkt aan een hopelijk net zo geavanceerde presentatie als die van ImagineMars.

Website: op naar de 100.000

Vrijwel vanaf het allereerste officieuze begin, eind 1999, heeft de Nederlandse afdeling van de Mars Society een website onderhouden. Nu, twee en half jaar later staat de teller op die website op ongeveer 96.000. Met een gemiddelde van 100 tot 200 bezoekers per dag is de 100.000-ste bezoeker ergens in juni of juli te verwachten. Degene die die eer te beurt wenst te vallen, moet gewoon regelmatig even komen kijken (en kan dan meteen even het laatste Mars-nieuws meepikken)

De exactheid van het bezoekersaantal moet overigens wel enigszins gerelativeerd worden. Door omstandigheden is in de loop der tijd enkele malen van teller gewisseld; gedurende tellerloze tijdperken werd een schatting gemaakt van het aantal bezoekers. Bovendien werkt iedere teller anders: wie verschillende tellers op een website plaatst ontdekt al snel dat de aantallen uit elkaar gaan lopen. De teller die op dit moment gebruikt wordt heeft slechts vijf vakjes. Uw webmaster is zeer benieuwd of er bij het bereiken van de historische mijlpaal automatisch een vakje bijkomt, of dat de stand weer bij nul begint.

Denkend aan Mars

Denkend aan Mars zie ik brede ravijnen
diep door oneindig hoogland gaan
vier ondenkbaar grote vulkanen
als brede reuzen aan den einder staan
en in de geweldige ruimte verzonken
de kraters verspreid door het land
rotsblokken, kiezels, grillige duinen
bergen en heuvels in een grootsch verband
de lucht hangt er hoog en de zon wordt er langzaam
in rode veelkleurige dampen gesmoord
en in alle gewesten wordt de stem van het stof
met zijn eeuwige stormen gevreesd en gehoord

Zo zou de dichter H.Marsman de Rode Planeet beschreven hebben als hij zich in zijn tijd (1899-1940) al voor ruimtevaart geinteresseerd zou hebben. Ongetwijfeld zullen er in de toekomst, als Mars door mensen bezocht en bewoond gaat worden, vele dichters hun gevoelens over de planeet in verzen proberen te vangen. De Mars Society gaat daar een voorschot op nemen met een poezie-pagina op de website. Dichtende lezers van Voorwaarts Mars! kunnen hun gedicht(en) opsturen aan de webmaster: fransGEENSPAMmarssociety.nl (vervang zelf GEENSPAM door @ ) 

laatste
wijziging: 26 mei 2002
Nog geen donateur?!
Word nu donateur!