All posts by Capcom

Mars Society Nederland wordt Explore Mars Nederland

De Mars Society Nederland wordt Explore Mars Nederland op 1 oktober 2011.

In de afgelopen 13 jaar heeft de Mars Society in de VS een breed publiek bekend gemaakt met de mogelijkheden die Mars ons mensen biedt. Er zijn projecten als het Flashline Mars Arctic Station op Devon Eiland, Nunavut, Canada en het Mars Desert Research Station bij Hanksville, Utah, VS gebouwd. Beide stations zijn vele jaren gebruikt om zo veel mogelijk gevestigde en aankomende wetenschappers te laten kennis maken met wat het betekent om op Mars hun werk te doen.

Sinds een aantal jaren kwamen er geen andere projecten van de grond en een groep Mars Society actieve leden wilden de missie om `de wereld’ te laten weten `dat mensen naar Mars kunnen’ verder dragen. Zij richten in februari 2010 een nieuwe organisatie op: Explore Mars, Incorporated, in Beverly, vlak bij Boston, Massachusetts.

Explore Mars richt zich op het zo breed mogelijk bekend maken, dat Mars FAN is. Wat staat voor: Feasible (mogelijk), Affordable (te betalen), en Necessary (noodzakelijk).

Explore Mars denkt haar doel, een bemande marsmissie, te kunnen bereiken, op twee manieren:

1) stap voor stap deel-technologieën demonstreren dmv prijsvragen die universiteiten/bedrijven uitdagen om deze technologie te ontwikkelen, dan wel verder te verbeteren. bijv: een kleine, zeer lichte versie van de ISRU techniek die dan mee zou kunnen op de Mars Sample Return Missie en zou dienen om de brandstof voor de retourvlucht van het kilootje marsgrond te maken.

2) verspreiden van de kennis over Mars en een bemande marsmissie bijvoorbeeld door prijsvragen die leerkrachten Mars in hun lessen laat gebruiken

3) iedere andere wijze om invloed uit te oefenen op de besluitvorming over bemande Mars-missies en op de daadwerkelijke planning van zo’n missie; bijvoorbeeld door conferenties over het gebruik van het ISS om te trainen voor een bemande Marsmissie. Of een conferentie waarbij nadruk wordt gegeven aan de rol van vrouwen in de exploratie van Mars.

Explore Mars staat open voor alle ideeën die ons doel dichterbij kunnen brengen. Het opereert als een projectbureau met prijsvragen, conferenties en andere Mars-gerelateerde projecten. Op de rol staan in ieder geval een ISS & Mars conferentie op Yuri’s day, 12 en 13 april 2012, op de Internationale Space University in Straatsburg. Verder het houden van een expert-meeting over agricultuur op Mars, waarbij Explore Mars heel graag juist ook experts uit onze gewone voedselvoorziening (ons eigen Westland bijv.) zou willen betrekken bij de zoek naar hoe eten op Mars te verbouwen.

Explore Mars wordt gesteund door Aerojet, NASA hoofdkantoor, Google, Boeing, Lockheed, SpaceX, Stott Foundation, en vele, vele anderen. Het heeft zeer nauwe samenwerkingsbanden met The Planetary Society, The National Science Teachers Association (NSTA) USA, en hartelijke banden met alle andere mars-georienteerde organisaties, maar ook Women in Aerospace (in de VS en in Europa) en ga zo maar door.

Explore Mars heeft een eigen website (www.exploremars.org) en geeft ieder kwartaal een online magazine uit, waarin de leiders in de ruimtevaartwereld aan het woord komen.

In de afgelopen maanden heeft het bestuur van de Mars Society Nederland lange discussies gevoerd over wat haar koers moet zijn in de komende jaren. Uiteindelijk wilde het bestuur van de Mars Society Nederland unaniem een meer daadkrachtige koers. Zij benaderde Explore Mars Inc, een stichting, geen ledenorganisatie, en vroegen of het mogelijk zou zijn om Explore Mars Nederland op te richten. Daarmee tot uitdrukking brengend dat Mars bereikbaar is, en betaalbaar, en noodzakelijk, ook hier in Nederland. Hoewel Explore Mars Inc absoluut geen concurrent van de Mars Society wil zijn, heeft zij toestemming gegeven tot het gebruik van haar naam. Daarbij wel uitdrukkelijk eisend dat Explore Mars Nederland niet financieel verweven is of ooit zal zijn met Explore Mars Inc.

Ook verzocht EM Inc een ander logo te kiezen voor de EM Nederland organisatie. En zo geschiedde:

Cas Laansma ontwierp een logo dat weliswaar nog wel iets weg heeft van het Amerikaanse logo, maar dan alleen voor hen die dat weten.

Explore Mars Nederland in oprichting heeft inmiddels nauwe banden met Women in Aerospace Europe en de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR), waarmee er in de komende jaren lezingen georganiseerd gaan worden. Wij hopen dat ook de afdeling van de Planetary Society in Nederland zal willen aanhaken bij deze lezingcyclus want met zijn vieren is het organiseren van interessante lezingen op goed te bereiken plaatsen als Dutch Space, Lucht en Ruimtevaart van de TU Delft en vele andere locaties natuurlijk veel gemakkelijker te realiseren. De lezingen zullen worden aangekondigd op onze Nederlandse website www.exploremars.nl en via een nieuwsbrief waar voor je je kunt aanmelden.

En wat betekent dat nu voor jullie, als donateurs van de Mars Society Nederland?

Jullie donateurschap van de Nederlandse, en daarmee lidmaatschap van de Amerikaanse Mars Society in Boulder, blijft lopen tot het eind van jullie jaarperiode (en die is afhankelijk van de datum waarop je ooit lid werd).

Mocht dat je niet zinnen, dan kun je ook naar rato van de duur van je huidige MS NL lidmaatschap/ donatie het aantal maanden teruggestort krijgen. De penningmeester schrijft ieder van jullie hierover nog een persoonlijke brief in de komende 2 weken.

Wij hopen dat jullie willen overwegen om Explore Mars te steunen bij haar activiteiten en wij hopen dat jullie met deze nieuwe organisatie samen voor bijeenkomsten en activiteiten willen werken.

On to Mars,

no Detours.

Artemis Westenberg

Voorwaarts MARS! Het begin

Het is al weer zes jaar geleden dat we het briljante idee kregen om een magazine te beginnen. Dat hebben we geweten. Er komt een hoop bij kijken om een clubblaadje te maken, de bevalling van het eerste nummer was niet bepaald zonder problemen. We hielden echter vol en de volgende nummers lieten een duidelijke stijgende lijn in kwaliteit zien.

Het eerste nummer is nog door de penningmeester in Word opgemaakt en als zodanig aan een drukker aangeboden. Helaas waren de mogelijkheden van Word beperkt en erg praktisch was het pakket zeker niet. De huidige nummers worden nu dan ook in een DTP-pakket opgemaakt.

Toch zijn we trots op ons eerste nummer en we willen dit magazine graag met iedereen delen. Het Word-document is omgezet naar een PDF en iedereen kan het nu downloaden (let op, het bestand is 4,5 mb groot).

Voorwaarts Mars nr. 1 herfst 2005

(rechter muisknop en dan “link opslaan als”)

Atlantis, de laatste reis

Het is nat hier en heet. Erg nat al de hele donderdag. Toen ik woensdag aankwam was het alleen maar vochtig heet, maar donderdagmorgen vroeg (5.30 uur), terwijl ik op weg was naar Cocoa Beach / Merrit Island begon het te regenen en dat bleef het de hele dag doen. Zo nu en dan was het even droog. Als we boften was dat dan net op het moment dat wij, een groep van 41 ‘special guests’ (dat stond er op onze kaartjes), uit de bus stapten. Of niet natuurlijk, dat kwam ook voor. De hele donderdag worden wij rondgeleid in gebouwen die de Shuttle onderhouden of onderdelen daarvoor maken. Ik ben blij dat ik deze rondleiding krijg. Spoedig zal dit allemaal niet meer te zien zijn. Een laatste kans, die ik nog net gekregen heb.

Hoe begon dit avontuur?
In april had ik een conferentie in Washington DC georganiseerd over ISS & Mars. De achtergrond daarvan is dat nu het ISS eindelijk afgebouwd is het ook zaak is er zo optimaal mogelijk gebruik van te maken voor de ruimtevaart. In november vorig jaar had Explore Mars (waarvan ik de voorzitter en een van de directeuren ben) de vraag gesteld aan een panel van deskundigen of het ISS ook aangewend kon worden om missies naar Mars te trainen of anderszins voor te bereiden. Wij dachten dat het antwoord waarschijnlijk nee was, maar daarin bleken wij ons te vergissen. Mars & ISS gaat juist heel goed samen zo verzekerden ons alle partijen (NASA, ruimtevaartbedrijven als Lockheed, Boeing, Aerojet). Kortom, tot onze verbazing en verrukking zal het ISS in de nabije toekomst gebruikt worden om bemande missies naar Mars voor te bereiden. Mooi, want daarmee is Mars ook meteen weer op de ruimtevaartkaart gezet. Maar wat heeft dit nu te maken met mijn reis naar hier?

Atlantis op de launchpad.

Wel, de ‘deputy’ van het ISS, Sam Scimemi, heeft er voor gezorgd dat ik tijdens de lancering van de laatste shuttle, Atlantis, aanwezig kan zijn, als gast van NASA: launch guest. Continue reading Atlantis, de laatste reis

Live verslag laatste Shuttle-reis

Over een paar dagen is het dan zover, de allerlaatste lancering van een Space Shuttle. Als het weer mee zit sluit Atlantis een tijdperk af. Wat er gaat gebeuren met het Amerikaanse bemande ruimtevaartprogramma blijft onbekend. In ieder geval zal onze voorzitster, Artemis Westenberg, live verslag doen van het begin van de laatste reis van Atlantis.

Ze zal te beluisteren zijn op Radio Rijnmond (93.4 FM). De lancering vindt plaats om 17:26 uur Nederlandse tijd. Een persbericht zal nog volgen.

Calvijn naar Mars

Persbericht van CSG Calvijn.

Uniek samenwerkingsverband van CSG Calvijn en Space Expo.

Gymnasium klas van Calvijn simuleert de missie naar Mars
Van vrijdag 17 juni 9.00 uur tot de volgende dag 10.00 uur zullen zes leerlingen van het gymnasium van de CSG Calvijn, vestiging Vreewijk uit Rotterdam, gedurende 24 uur leven en werken als astronaut. Deze unieke ruimtemissie start om 9:00 uur ’s ochtends op Calvijn in Vreewijk, Rotterdam en eindigt de volgende dag om 10.00 uur in bij Space Expo in Noordwijk als de astronauten het ruimteschip verlaten en een persconferentie geven over hun bevindingen.

De astronauten worden gelanceerd op het schoolplein van de school. Daarvoor ondergaan ze eerst een keuring door een arts en daarna voeren ze enkele Russische ruimtevaarttradities uit om vervolgens aan boord van de shuttle-bus die ze naar het ruimtestation in Noordwijk zal vervoeren. Onderweg worden de astronauten gevolgd en geleid door een grondstation op Vreewijk. In de Shuttlle-bus worden proeven uitgevoerd vanuit een strak opgezet vluchtplan.

De 24-uursmissie
Tijdens de 24-uursmissie zal iedere astronaut vierentwintig proeven uitvoeren. Deze experimenten sluiten nauw aan bij de verschillende vakken die op school gegeven worden en de ruimtevaart. De astronauten zijn de afgelopen maanden door de vakdocenten grondig op de missie voorbereid. Er is de afgelopen tijd veel werk verzet door de leerlingen van alle klassen 3 gymnasium van Calvijn, locatie Vreewijk in Rotterdam. Bij de de aanvang van het project hebben alle leerlingen een sollicitatiebrief geschreven. Op grond van deze brieven werd bepaald welke leerling welke functie kreeg. Het ging om de volgende functiegroepen: Press & Media, Mission Support, Ground Station, Webdesign, Mission Organiser en Astronaut. Tijdens de 24-uursmissie hebben ook alle leerlingen een taak. Zonder de ondersteuning van hun klasgenoten is een ruimtesimulatie als deze onmogelijk.

Ruimtevaarteducatie als brug tussen culturen  en als kapstok voor vakintergratie
De 24-uursmissie is een uniek samenwerkingsverband tussen Calvijn Vreewijk en Space Expo, het officiële bezoekerscentrum van ESA-ESTEC. Voor dit project is Calvijn Vreewijk uitgekozen omdat het een school is voor gymnasium, atheneum en havo en de leerlingen afkomstig zijn uit verschillende culturen en diverse sociale achtergronden hebben. Juist deze groep, vaak kwetsbare leerlingen, ervaren door dit ruimteproject van Space Expo dat ze geweldige resultaten kunnen behalen door goed samen te werken en elkaars kwaliteiten te benadrukken en te versterken. Bovendien leren ze de leerstof van diverse vakken bundelen en toepassen in de praktijk en ontwikkelen ze hun eigen kwaliteiten.

Sponsoren
Dit unieke educatieve ruimteproject is mede mogelijk dankzij een finaciële bijdrage van hoofdsponsor het Pact van Zuid uit Rotterdam en het KMR, Digisource, Vervat B.V., Blijleven catering, Yacht, van Rennes, Vreeswijk, Bastasol, My Sun, Norm4u, SP-design, Space Expo, Comwonen & PWS.