Nederlands ruimtevaartjaar 2008 ingeluid

jaarvdruimtevaart27jan08_t.jpgMinister Maria van der Hoeven van Economische Zaken heeft op woensdag 23 januari het Nederlands ruimtevaartjaar 2008 ingeluid. Ze deed dat samen met ESA-astronaut André Kuipers op het ministerie van EZ in Den Haag.

jaarvdruimtevaart127jan08.jpgKuipers en Van der Hoeven onthulden drie multimediale ruimtecapsules die samen een overzicht geven van de Nederlandse ruimtevaart en de maatschappelijke relevantie. Na het ministerie van EZ gaan de capsules als reizende tentoonstelling door Nederland.

Het Nederlands Ruimtevaartjaar werd door Minister Maria van der Hoeven en ESA-astronaut André ingeluid. foto: Fred Kamphues.

Ruimtevaartjaar

In 2008 staat veel te gebeuren op het gebied van de Nederlandse ruimtevaart. Een aantal belangrijke lanceringen staat op de kalender, waaronder die van het ruimtelaboratorium Columbus, het onbemande bevoorradingsschip ATV, de GOCE satelliet en de Herschel ruimtetelescoop, met daarin het Nederlandse HIFI instrument. In elk van deze projecten speelt Nederland een belangrijke rol.

Ministersconferentie
Een ander hoogtepunt in het Nederlands ruimtevaartjaar is de ESA ministersconferentie die in november in Den Haag wordt gehouden.

Nederland is momenteel voorzitter van de conferentie, waar de lidstaten besluiten over nieuwe ruimtevaartprojecten die ESA op de middellange termijn zal uitvoeren.

Nederland speelt een actieve rol bij de besluitvorming en streeft naar een intensieve betrokkenheid van haar ruimtevaartsector bij de uitvoering.

jaarvdruimtevaart227jan08.jpg

Na het ministerie van Economische Zaken gaan
de multimediale ruimtecapsules als reizende tentoonstelling
door Nederland. foto: Fred Kamphues.

Bron: ESA.