Martian Chronicles, #4 maart 2009

Evolutie – zo zit het!
Sommige fans van de Mars Society moet het zijn opgevallen, wetenschap is een hardnekkig terugkerend thema wanneer we het over ons favoriete onderwerp hebben, Mars. Wanneer Marsrovers in de Marsbodem graven of satellieten de planeet observeren, ontvouwt zich een geschiedenis van de rode planeet gemeten in miljoenen jaren. Miljoenen jaren waardoor wetenschappers speculeren op een ontstaan en evolutie van leven op onze zusterplaneet. Nu hebben vele Nederlandse huishoudens onlangs een folder ontvangen van een religieuze organisatie die de wetenschap over het ontstaan en de evolutie van het leven in twijfel trekt. De website Kennislink komt hiertegen in het geweer en verspreidde het volgende persbericht.

Twee weken geleden ontvingen zes miljoen Nederlandse huishoudens een kleurige folder: Evolutie of Schepping – wat geloof jij? Daarin werden twijfels opgewekt over het ontstaan en de ontwikkeling van het leven op aarde. De populair-wetenschappelijke website Kennislink.nl komt daarom met een eigen folder: Evolutie – zo zit het!

“In de eerder verspreide, creationistische folder stonden wonderlijke vragen,” vertelt Kennislinks hoofdredacteur Carl Koppeschaar. “En dat terwijl die vragen allang door de wetenschap beantwoord zijn! Ook werd in die folder geloof lijnrecht gesteld tegenover wetenschap. Die tegenstelling snap ik niet. Ik heb groot respect voor wat mensen geloven, ongeacht hun godsdienst of levensovertuiging. Maar daarbij hoef je toch niet te twijfelen aan de kennis die vergaard is door wetenschappelijk onderzoek? Om alle mogelijke misverstanden uit de weg te ruimen, geeft de redactie van Kennislink nu op een hele heldere manier uitleg over de werking van de evolutie.”

Bij het woord evolutie denkt bijna iedereen aan de afstamming van de mens van de apen. Ten eerste is dat niet zo, want zowel mens als apen stammen van een gemeenschappelijke voorouder af. Maar evolutie is veel meer: het is ook het ontstaan van de allereerste levensvormen zelf, zo’n 3,8 miljard jaar geleden uit levenloze materie. Niemand is daar toen bij geweest. Maar wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond hoe zoiets zich op een volkomen natuurlijke wijze kan hebben voorgedaan.

De evolutiefolder van Kennislink wordt niet huis aan huis verspreid. De folder is te downloaden van de website en kan worden afgedrukt. In het kader van het Darwinjaar 2009 is op Kennislink nog veel meer te lezen over evolutie.

Google Mars.
Als er een organisatie is die het internetgebruik grondig heeft veranderd dan is het Google wel. Niemand kan bijna meer zonder haar zoekmachine en met Google maps is op elk plekje van deze planeet privacy verleden tijd. Een variant van Google maps is Google Earth, dit is een programma dat je op je eigen PC moet installeren. In plaats van het platte 2D Google maps heb je met Google Earth beschikking over de aarde in 3D. Dit is mogelijk dankzij een schat aan waarnemingen van verscheidene satellieten. Rond Mars hebben we ook van dergelijke observatie-satellieten en Google komt dan nu met, Google Mars.

Waan je als een vogel op Mars en scheer door de canyons van Valles Marineris of stort je langs de helling van Olympus Mons omlaag. Dankzij Google kan het nu, en uiteraard dankzij de vele waarnemingen van de Mars Reconnaissance Orbiter en andere satellieten. Om een goed idee te krijgen wat Google Mars allemaal kan, neem even vijf minuten de tijd voor dit Youtube filmpje.

Goolge heeft nog meer zaken toegevoegd aan Google Mars: guided tours, historische kaarten, en zeer recent materiaal. Beelden van Reconaissance en Odyssey komen binnen een paar uur na het maken van de opname al beschikbaar. Ook de banen van de twee orbiters zijn te volgen.

Om Google Mars op je scherm te krijgen zal je eerst het programma Google Earth moeten downloaden. Installeer het op je PC en denk aan de instructies in het eerder genoemde filmpje. Wanneer je Google Earth opstart krijg je bovenin een ikoon van Saturnus. Hiermee kan je kiezen om Mars te tonen. Veel plezier.

Afscheid bestuursleden.
Voor een vrijwilligersvereniging is dit een van de vervelendste taken, het afscheid nemen van bestuursleden. Vervelend omdat deze leden meestal de meest actieve zijn en de zaak een warm hart toedragen. Helaas is het een onontkoombare gebeurtenis en ook de Mars Society ontkomt hier niet aan.

Twee bestuurleden treden af, Frans Blok en Gerard Kuijpers, Frans stond in 1999 aan de wieg van de Nederlandse Mars Society en Gerard trad in 2002 toe tot het bestuur. Gerard draagt zijn penningmeesterstaak over aan Ton Schuckman, wie de secretaristaak van Frans zal overnemen is nog onbekend. Wij zijn nog op zoek naar een vervanger. Gerard leeft een zeer druk bestaan als directeur van zijn eigen bedrijf en zal verder lid blijven van de Mars Society. Frans blijft ons gewoon ondersteunen bij het produceren van teksten en grafisch kunstwerk, zoals hij dit al 10 jaar voor de Mars Society doet.

Het lijkt nu wel alsof het stokje is overgedragen aan een nieuwe ploeg mensen. Voor de meeste vrijwilligersclubs is dit de normaalste zaak van de wereld, de Mars Society Nederland heeft helaas weinig actieve leden en we hopen dat we in de nabije toekomst de rangen te kunnen aanvullen. We willen graag de continuiteit voor de volgende tien jaar waarborgen.