Space 2.0

symp_20mar09_t.jpgInterplanetary Economics; Resources from Space.

In samenwerking met de Nederlandse afdeling van de Planetary Society en de afdeling Petrologie van de Faculteit Aard- en Levenswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam organiseert het bedrijf Space Horizon op vrijdag 3 april 2009 een symposium aan de Vrije Universiteit Amsterdam met als titel: “Space 2.0; Interplanetary Economics; Resources from Space”.

Zoals u wellicht weet zijn er een aantal nieuwe ontwikkelingen in de ruimtevaart die wellicht een grote commerciële toekomst kunnen krijgen. Het ligt misschien nu nog in de wat verdere toekomst, maar grondstoffen en energie vanuit de ruimte krijgen steeds meer aandacht. De Amerikaanse president Obama heeft een team opdracht gegeven om te kijken of energie vanuit de ruimte op den duur een vervanging zou kunnen zijn voor het gebruik van olie. Dichter bij huis zijn TNO, de VU en Space Horizon in samenwerking met de TU Delft betrokken bij een inzending voor de Google Lunar X-prize, waarin gestart gaat worden met de commerciële exploitatie van wetenschappelijke en engineering gegevens van instrumenten op de Maan. In het teken van deze ontwikkelingen wordt het symposium Interplanetary Economics georganiseerd.

Deze ontwikkelingen vragen om nadere uitleg aan het grote publiek waarin ons symposium een belangrijke eerste stap is. Er zullen vier sprekers aanwezig zijn tijdens het symposium. Een van de sprekers is Professor John Lewis van de Universiteit van Arizona, de auteur van Mining the Sky, een zeer invloedrijk boek waarin alle kostbare grondstoffen in ons zonnestelsel besproken worden. Daarnaast zal Stella Thatchkova uitleggen hoe de Maan en Mars commercieel geëxploiteerd kunnen worden. Dr. Peter Sage, directeur van het bedrijf Space Energy Inc. zal uitleggen wat de voordelen zijn van energie uit de ruimte en welke technologieën daarvoor nodig zijn. In de laatste lezing spreken Erik Laan en Arno Wielders over hoe binnen afzienbare tijd de Maan een commerciële bestemming kan gaan worden voor verschillende soorten bedrijven.

Na het symposium organiseren wij een ‘Space 2.0 borrel’ waar onder het genot van een drankje en hapje de mensen met elkaar kunnen napraten over de lezingen en waar de netwerken versterkt kunnen worden.

Dit symposium wordt mede mogelijk gemaakt door het NIVR, TNO en Cosine.

U kunt zich aanmelden voor dit symposium door een e-mail te sturen naar: secretariaat@ruimtevaart-nvr.nl