Mars gemakkelijker dan Augustine Committee denkt

Mars gemakkelijker bestemming dan zelfs de Augustine Committee denkt.

Persbericht Mars Society Nederland (Tel: 010-4510776 / 06260 90009).

Het zojuist uitgebrachte rapport van de Augustine Commissie over de NASA is een geweldige opsteker voor een bemande missie naar Mars. De Mars Society, die bij monde van haar president, Dr. Robert Zubrin, zelf heeft getuigd voor de Augustine Commissie, is dan ook heel blij.

verjaardagskaartBuzz_20091023

En ze heeft goed nieuws voor de Augustine Commissie, want Mars als bestemming is gemakkelijker dan deze commissie denkt, omdat Mars vanuit haar atmosfeer de brandstof kan leveren voor de terugvlucht van de bemanning naar Aarde.

Dit heet ‘In Situ Resource Utilisation’, wat wil zeggen: op Mars brandstof maken met meegebrachte waterstof die je laat reageren met de 95% kooldioxide in de Mars atmosfeer, waardoor je 8 keer meer Methaan als raketbrandstof krijgt.

Door de lagere zwaartekracht van Mars (38%) is het dan mogelijk een retourvlucht naar Aarde te lanceren met die ter plekke gemaakte raketbrandstof Methaan.

Wat weinigen van het publiek zullen weten is dat NASA ‘vergeten’ is hoe je een grote, zware raket bouwt om naar de Maan of Mars te gaan. De Saturnus V raket uit het Apollo tijdperk kan niet meer worden gebouwd. Men heeft geen goede blauwdrukken voor die bouw, en de mensen die de raketten daadwerkelijk in elkaar zetten en die de vaak anekdotische kennis hadden nodig voor zo’n project, zijn al jaren met pensioen en zelfs overleden. Kortom: kennis die NASA had 35 jaar geleden is verloren gegaan. Vandaar dat NASA nu opnieuw een raket moet ontwikkelen om verder dan een baan om de Aarde te reizen. Dit is de voorgestelde Ares V raket. Welke naam al aangeeft wat de bestemming moet zijn van deze raket: Ares = Mars.

Op dit moment is de NASA bezig het kleine zusje van de Ares V te ontwikkelen: Ares I. De Ares V ligt nog in de toekomst. En de Augustine Commissie is van mening dat de NASA het kleine spul, nodig om astronauten op en neer naar het Internationale Ruimtestation te brengen, kan overlaten aan de markt. Met een injectie van 5 miljard dollar zullen de commerciele ruimtevaartbedrijven dat ruimtevaartuig ontwikkelen. Onderwijl kan NASA zich dan concentreren op een grote raket geschikt voor Mars en de Maan.

De Mars Society is het met de commissie eens dat een reis naar Mars, de Maan of een ander hemellichaam eerder kan, en moet, dan over 15 of meer jaar. De extra $3 miljard per jaar om dit te doen zal daarbij helpen, maar een duidelijk en inspirerend doel als Mars is nog belangrijker dan extra geld.

De commissie stelt dat de Maan moet worden gebruikt als trainingsplek en testplek voor bemande ruimtevaart, niet als belangrijkste doel. Een gedachte die de Europese ruimtevaartorganisatie ESA in haar AURORA programma, dat moet uitmonden in bemande ruimtevaart naar Mars, van het begin in 2001 heeft uitgedragen.

Het Internationale Ruimtestation moet zeker tot 2020 in gebruik blijven volgens de commissie en niet al in 2015 worden verlaten, zodat er vooral meer wetenschappelijke experimenten zullen worden uitgevoerd, waar het per slot van rekening voor gebouwd is.

De Amerikaanse president moet nu gaan beslissen wat NASA’s opdracht moet zijn.

De Mars Society geeft hem mee: ‘Next stop Mars; Yes, we can!’