Buitenaards leven in Friesland

Op 20 november staat het symposium, georganiseerd door Vereniging Gemma Frisius, afdeling Friesland van de KNVWS geheel in het teken van de speurtocht naar buitenaards leven. Drie befaamde sprekers zullen in beeld brengen wat we op dit moment weten van het ontstaan van het leven op onze aarde, wat we weten over de omstandigheden die noodzakelijk zijn voor het ontstaan van leven op andere planeten en over de noodzakelijke voorwaarden en waarschijnlijkheden van de ontwikkeling van hoger ontwikkelde levensvormen.

Het symposium wordt georganiseerd in het kader van de viering van het 50 jarige jubileum van het SETI onderzoek (Search for Extra Terrestrial Intelligence). In april 1960 werd door de astronoom Frank Drake voor het eerst gericht gezocht naar radiosignalen van een buitenaardse beschaving. Sindsdien is er veel meer bekend over dit onderzoeksonderwerp en hoewel het in veel sterkere mate speculatief is dan  conventionele wetenschap kan het onderwerp op een methodische en indringende manier benaderd worden, geïnformeerd door de allerbeste wetenschap waarover we heden ten dagen beschikken.

Het symposium heeft als doel het bredere publiek een overzicht te geven van de huidige stand van zaken, waarbij feiten zorgvuldig worden gescheiden van theorieën waarin men enig vertrouwen mag hebben, van redelijke maar niet getoetste aannames, en van wildere speculaties.

Naast de voordrachten wordt het publiek ruimschoots de mogelijkheid geboden om met de sprekers te discussiëren, is er een tentoonstelling aanwezig met als onderwerp “50 jaar SETI onderzoek” en kan men een aantal topstukken uit de fossielencollectie van de bekende fossielenverzamelaar Henk Nieuwenhuis bezichtigen. Daarnaast zijn er diverse stands van andere organisaties op astronomisch en paleontologisch gebied, zoals bijvoorbeeld van Stichting de Koepel, die ook diverse astronomische artikelen (boeken, tijdschriften, globes e.d.) te koop aanbiedt.

Gegevens.
Zaterdag 20 november 2010
Eden Oranje Hotel
Stationsweg 4, Leeuwarden
Toegangsprijs: € 10,-